Årsmøte: 25. mai

Klikk på link for å lese saksliste:

Styret i Tønsberg Friidrettsklubb inviterer til årsmøte for 2020 i auditoriet på Eik Kulturhus, Grenadervn. 13, tirsdag 25. mai kl. 19.00.

Saksliste for driftsåret 2020 blir lagt ut på nettet og klubbhuset fredag 14. mai. Eventuelt nye saker til årsmøtet må sendes til Tom Werner Olsen (wernerol@online.no) innen 11. mai.TFIK årsmelding 2020 for webLast ned

Vi må ta forbehold om at koronareglene tillater å samle 50 personer i lokale med faste seter. (forhåndspåmelding til Tom W. Olsen pr epost)

På grunn av koronarestriksjonene, vil vi også utsette premiering og servering til vi kan samles på klubbhuset.

Hvis noen har innvendinger til innbydelsen, send det til Dag Olav (dohogvold@gmail.com) snarest.

Mvh Grete og Tom

Det er stengt for kommentarer.