Tidsskjema

Klikk på link for å lese/laste ned tidsskjema for Fylkesmesterskapet 2021. Tidsskjema er pr 18. august (med spyd-korrigeringer).

Merk at det er avkryssing 1 time før øvelsestart for all korthekk, 60m og 100m.

I de øvrige øvelsene er det frammøte på øvelses-sted 15 minutter før øvelsestart.

Dersom det blir knapp tid noen steder så prioriteres løp og det blir vist litt hensyn i de tekniske øvelser.