Regler for publikasjoner

Regler for publikasjoner på hjemmeside og sosiale medier.

Samtykke.

Det skal alltid innhentes skriftlig samtykke av personer før det legges ut bilder av et medlem i Tønsberg Friidrettsklubb på hjemmesiden eller i sosiale media. Disse samtykkene skal sendes styret før noe publiseres. Styret har lister av alle som har gitt samtykke og kan opplyse om dette foreligger eller ikke. Dersom dette ikke foreligger, må vedkomne kontaktes og be om at en han/hun sender dette skriftlig til tfik@tfik.no før noe publiseres.

I tillegg til dette skal det gis samtykke av den det gjelder dersom en person omtales utenom det rent resultatmessige. (forhåndsomtaler, samtaler, intervjuer etc.)

Når det gjelder administrative saker eller alle andre saker, er dette styrets oppgave og ansvar å publisere.

Tønsberg Friidrettsklubbs hjemmeside, tfik.no

Klubbens hjemmeside er et offisielt media og er Tønsberg Friidrettsklubbs ansikt utad. Denne kan leses av alle derfor må det gode rutiner og retningslinjer til for å gi gode og seriøse publikasjoner. Artikler som kan skade eller gi negativ omtale om klubben eller klubbens medlemmer skal ikke forekomme.

Vær alltid sikker på at det som skrives stemmer og innhent alltid korrekt informasjon før du publiserer noe.

Sportslig forfatter legger ut sportsreferater fra stevner, eller forhåndsomtaler om klubbens utøvere.

Webansvarlig redaktør legger ut alt annet samt vedlikeholder hjemmesiden.

Tønsberg 15. oktober 2020

Styret