Greveskogen idrettspark

Beliggenhet

Greveskogen idrettspark ligger ca. 2 km nord for Tønsberg sentrum.

(klikk på bildet for å se større utgave)Kart

For Kastfemkamp vil øvelsene slegge og vektkast foregå på grusbanen i umiddelbar nærhet av Greveskogen idrettspark. De andre øvelsene foregår inne på stadionområdet.

Klubbhus og sekretariat er i det nord-østre hjørnet av Greveskogen idrettspark.

Tønsberg friidrettsklubb disponerer garderober og toaletter i tilknytning til Greveskogen idrettshall (gymsal). Denne finner du i anleggets sør-østre hjørne.

(Klikk på fotografiet for å se større versjon)

Greveskogen idrettspark

Greveskogen idrettspark

Historie

Tønsberg FIK ble stiftet 25.11.81. Foreningen er en direkte fortsettelse av Tønsberg Kameratene og Tønsberg Turns friidrettsgrupper som ble nedlagt samtidig. Nesten alle medlemmene i de to klubbene melde seg inn i den nye klubben. Både TK og TT representerte en tradisjon i norsk friidrett helt fra den spede begynnelse. Denne tradisjonen ble tatt med og videreført i den nye foreningen, en spesialforening for friidrett som ble startet med solide ressurser både på den administrative og på den aktive siden. En forening som hadde alle forutsetninger til å gjøre seg bemerket i norsk friidrett, hadde sett dagens lys.

Forhistorien var lang i det man allerede like etter krigen første gang snakket om å slå sammen friidrett i byen til en forening. Nye diskusjoner om sammenslutning foregikk også i 1955, 1970, 1973 og 1979. Men det lyktes ikke før Thorbjørn Hassum, Svein Hytten, og Bredo Morgenstierne fra TK samt Rolf Ivar Krohn, Odd Bergh og Kjell Stordalen fra TT gjennom 8 møter hadde forhandlet og lagt grunnlaget for det nye samspillet i høsten 1981. Dette var det 5. forsøket som ble vellykket.

Strategi ble lagt, organisering ble foreslått, det hele ble planlagt til siste detalj. Resultatet ble vellykket. Gjennom klubbens levetid har vi gjort oss bemerket både på barne, ungdoms og seniornivå i større grad enn man kan forvente av en «distriktsklubb». Når det gjelder arrangementer har vi heller ikke ligget på latsiden. NM, internasjonale stevner, nasjonale stevner og kretsstevner har gjort oss bemerket mer en bare lokalt.

TFIK har gjort en innsats og medvirket både på kretsplan og på landsplan i de årene vi har eksistert. Thorbjørn Hassum, Svein Hytten, Bente Stordalen og Kåre Hansen har vært fremtredende på kretsplan, Ebba Lund Hansen og Odd Bergh på landsplan.

Det første året ble det regnet ut at det gikk med ca. 8000 frivillige timer for å drive TFIK, dette betyr 4 årsverk, eller oversatt: frivillig arbeid for nærmere 1 million kroner.

Det skal tid, krefter, entusiasme til for å klare dette. TFIK har klart dette i 19 år og gjør det fortsatt, men det skal ikke legges skjul på at enkelte år ikke har vært helt uten skjær i sjøen.


Legg igjen en kommentar