Organisering

ORGANISERING

Kristinaløpet, et av Norges eldste mosjonsløp, arrangeres av Tønsberg Friidrettsklubb –www.tfik.no.
Kristinaløpets sekretariat kan i deler av juni også nås gjennom telefon 90 91 85 59.
Løpet organiseres gjennom en egen Kristinakomite, K16 består pr. i dag av:

OLE HAGEN
Er komiteens møteleder i 2016, mangeårig aktiv i styret i TFIK, leder i 2010 -2011, aktiv trener i klubben med fortid som sprinter.

TORGEIR BETTUM
Er komiteens møtesekretær. Har hatt ansvarsområde løype og målområde de siste seks årene.

ODD BERGH
Er mannen med ideen om løpet som ble satt ut i livet i 1981. Leder fram t.o.m. 1995.
Var med og planla stiftelsen av TFIK i 1981. Leder av HK under NM 1993, har vært leder av Friidrettens venner og er bl.a. kongepokalvinner. Ansvarlig for Barnas Kristinaløp.

KJELL STORDALEN
Har vært med siden starten. Planla og organiserte løpet i 1981 og har tatt seg av den organisatoriske delen. Var med og stiftet og organiserte TFIK i 1981. Arrangementsansvarlig i TFIK gjennom en rekke år. Leder av HK for jr. NM 2007, stevneleder for senior NM 2013 og ansvarlig for Kristinalekene fra starten i 1969 til 2012. Tar ansvar for løpetssekretariatsfunksjon sammen med BENTE STORDALEN som har vært med siden starten med ansvar for sekretariat, påmeldinger, registreringer og kontakt med løperne. En lang periode ansvarlig for kretsens statistikkutvalg.

IVER HYTTEN
Er nestleder i TFIK og styrets representant. Aktiv idrettsutøver, nå også i veteranklassene, med norske bestenoteringer og internasjonale mesterskap.

JAN OLAV HAY
Tidligere leder i TFIK 2004-2009, leder av Vestfold friidrettskrets siden 2007, og ansvarlig for dommerutvikling både i klubb og krets. Medlem av forbundets dommerkomite siden 2007.

RUNE ØVERLAND
Er løpets kontakt med firma EQtiming som har ansvar for påmeldingsrutiner og tidtaking.         MERK: alle spørsmål om påmelding rettes kun til firma EQtiming, bruk menyvalget «trenger du hjelp?” som du finner under påmelding.

I tillegg bidrar Tom Bülow-Kristiansen med løpets hjemmeside.

100316ks


Legg igjen en kommentar