Fylkesmesterskapet

Kjære medlem/foreldre/foresatte av Tønsberg friidrettsklubb

Juni takket styret i Tønsberg friidrettsklubb ja til forespørsel fra Vestfold friidrettskrets om å arrangere Fylkesmesterskapet for 11-19 åringer.

Det kommer mange barn og ungdommer til Greveskogen idrettspark helgen 21.-22. august. Sleggekonkurransen arrangeres fredag kveld 20. august.

For å kunne gjennomføre Fylkesmesterskapet ber vi om velvillig hjelp den helgen. Et ordtak sier: «Hjelp mannen oppover bakken, ikke opp bakken». Vi vil her og nå rette en varm takk til alle som kan hjelpe denne «mannen», det vil si Fylkesmesterskapet, opp bakken. Mange små dugnadsbidrag er bedre enn få store!

Med vennlig hilsen

Styret i Tønsberg friidrettsklubb, 30. juni 2021

Rune Øverland, Tom Werner Olsen, Grete Rivenes, Stine Wicklund Mortensen, Torbjørn Aunan, og Linn Thea Kjærås.

Det er etablert en stevnekomite bestående av:

Stevneleder Kjell Stordalen ke.stor@online.no 90918559
Leder sekretariat/st.kontor Mette Kalve mettekalve@gmail.com 98457947
Baneteknisk leder Iver Hytten Iver.hytten@gmail.com 41042759
Funksjonærer og dommere Jan Olav Hay Jan.olav.hay@sf-nett.no 41933084
Info og res.service Rune Øverland Rune.overland@trainor.no 954433767
Økonomi og salg Anita Lermo Olsen anita@lermo.no  
Smittevern / sanitet Tom Werner Olsen wernerol@online.no 90602978

Invitasjon til Fylkesmesterskapet 2021: