Medlemskontingent og aktivitetsavgift

Hvordan bli medlem?
Logg inn på Min Idrett, og gi de opplysningene de ber om.

Alternativt sender du epost til medlem@tfik.no. Medlemregisteransvarlig (Grete Rivenes) mottar forespørsel om medlemskap og sender faktura.

Medlemskontingent for 2022:

  • Medlemskontingenten kr 750,-
  • Familiekontingenten kr 850,- Husk å føre opp alle navnene.
  • Støttemedlemmer kr 350,-

Reduserte priser for innmelding etter 1. august 2022:
Medlemskontingent: ½ medlemskontingent kr 375,-
Etter 1. oktober 2022:
Minste medlemskontingent kr 100,-

Aktivitetsavgift for 2022
Aktivitetsavgift betales av alle som er brukere av klubbens fasiliteter eller deltar på stevner.

  • Aktivitetsavgift 6 – 9 år kr 600,-
  • Aktivitetsavgift 10 – 12 år kr 800,-
  • Aktivitetsavgift 13 – 14 år kr 1000,-
  • Aktivitetsavgift 15 – 34 år kr 1500,-
  • Aktivitetsavgift 35 – 99 år kr 600,-

Aktivitetsavgift ved innmelding etter 1. august 202 er 1/2 årsavgift. Aktivitetsavgift ved innmelding eter 1. oktober 2022 er 1/4 årsavgift.