Medlemskontingent og aktivitetsavgift

Hvordan bli medlem?
Logg inn på Min Idrett, og gi de opplysningene de ber om.

Kasserer mottar søknaden og sender ut faktura.

Medlemskontingent for 2021
Medlemskontingenten kr 750,-
Familiekontingenten kr 850,- Husk å føre opp alle navnene.
Støttemedlemmer kr 350,-

Reduserte priser for innmelding etter 1. august 2021:
Medlemskontingent: ½ medlemskontingent kr 375,-
Etter 1. oktober 2021:
Minste medlemskontingent kr 100,-

Aktivitetsavgift for 2021
Aktivitetsavgift betales av alle som er brukere av klubbens fasiliteter eller deltar på stevner.
Aktivitetsavgift 6 – 9 år kr 600,-
Aktivitetsavgift 10 – 12 år kr 800,-
Aktivitetsavgift 13 – 14 år kr 1000,-
Aktivitetsavgift 15 – 34 år kr 1500,-
Aktivitetsavgift 35 – 99 år kr 600,-

Aktivitetsavgift ved innmelding etter 1. august 2021 er 1/2 årsavgift. Aktivitetsavgift ved innmelding eter 1. oktober 2021 er 1/4 årsavgift.