Medlemskontingent og aktivitetsavgift

Medlemskontingent for 2021
Medlemskontingenten kr 750,-
Familiekontingenten kr 850,- Husk å føre opp alle navnene.
Støttemedlemmer kr 350,-

Reduserte priser for innmelding etter 1. august 2021:
Medlemskontingent: ½ medlemskontingent kr 375,-
Etter 1. oktober 2021:
Minste medlemskontingent kr 100,-

Aktivitetsavgift for 2021
Aktivitetsavgift betales av alle som er brukere av klubbens fasiliteter eller deltar på stevner.
Aktivitetsavgift 6 – 9 år kr 600,-
Aktivitetsavgift 10 – 12 år kr 800,-
Aktivitetsavgift 13 – 14 år kr 1000,-
Aktivitetsavgift 15 – 34 år kr 1500,-
Aktivitetsavgift 35 – 99 år kr 600,-

Aktivitetsavgift ved innmelding etter 1. august 2021 er 1/2 årsavgift. Aktivitetsavgift ved innmelding eter 1. oktober 2021 er 1/4 årsavgift.