Takketale fra ny styreleder

Kjære alle sammen,

Jeg takker årsmøtet for den tilliten dere har gitt meg som nyvalgt styreleder for Tønsberg friidrettsklubb de neste to årene.

Innledningsvis vil jeg takke det gamle styret for deres arbeid i forrige periode. Jeg seg frem til å arbeide sammen med nye og gamle styremedlemmer.

For nye bekjentskaper; hvem er jeg? Akkurat rundet 60 år, gift med Lucy og vi har tre barn; nå voksne. Jeg er forbundsdommer innen friidrett, og har tatt kurs innen friidretten som aktivitetsleder, trener 1 og trener 2. Jeg har tidligere vært styreleder i Sem IF; friidrett. Jeg har også hatt to styrelederverv innen seilmiljøet i Holmestrand og Melsomvik. Jeg har hatt styreverv i aksjeselskaper. Til daglig utvikler jeg kurs og er instruktør i selskapet Trainor.

Som styreleder i Tønsberg friidrettsklubb skal jeg påse at klubbens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet, og sørge for at klubben har en forsvarlig økonomistyring. Jeg ser frem til å samarbeide med kontrollutvalget og klubbens regnskapsfører.

Jeg har ikke tidsressurser til å fungere som klubbens daglige leder. Jeg kommer derfor til å ta initiativ, basert på behov, å foreslå i styret oppnevnelse av komiteer som kan ivareta klubbens daglige eller ukentlige drift.

Det er mange flinke i Tønsberg friidrettsklubb, og som styreleder setter jeg pris på alle bidrag; store som små. Det å drive Tønsberg friidrettsklubb er et lagarbeid. Jeg skal prøve å være en god leder, en rollemodell. Jeg ønsker ikke å være sjef. En sjef bruker mennesker, en leder utvikler mennesker. Jeg skal tenke muligheter og løsninger.

Avslutningsvis; kjære alle friidrettsvenner: Som styreleder håper vi alle får et fint år sammen i Tønsberg friidrettsklubb.

Med vennlig hilsen
Rune Øverland

Det er stengt for kommentarer.