Styret for 2023

Styreleder:Tom Werner Olsen906 02 978
Nestleder: Linn Tea Kjærås 952 60 875
Styremedlem:Grete Rivenes474 13 510
Styremedlem/
Sekretær:
Stine Wicklund Mortensen 951 35 713
Styremedlem:Ellen Vataker Liverød901 61 053
Styremedlem:Henrik Duncan
1. varamedlemTord Biseth
2. varamedlemRoger Edvard Rosvoll

Klikk på link for å lese klubbens lov. Denne er basert på anbefalinger fra Norges idrettsforbund

https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/juss/lovnormer-2019/lovnorm-for-idrettslag.docx

Norges idrettsforbund vedtok nye lover for klubber gjeldende fra 1.1.2020:

https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/juss/lovnormer-2019/viktig-informasjon-til-alle-idrettslag–nytt-regelverk-fra-1.1.2020.pdf


Legg igjen en kommentar