Styret for 2021

Leder:Rune Øverlandmobil 95 44 37 67
Nestleder: Tom Werner Olsenmobil 906 02 978
Styremedlem:Grete Rivenesmobil 474 13 510
Styremedlem:Stine Wicklund Mortensen
Styremedlem:Torbjørn Aunan
Styremedlem:Linn Thea Kjærås
1. varamedlemTorild Bergh
2. varamedlemDag Olav Høgvold

Klikk på link for å lese klubbens lov. Denne er basert på anbefalinger fra Norges idrettsforbund

https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/juss/lovnormer-2019/lovnorm-for-idrettslag.docx

Norges idrettsforbund vedtok nye lover for klubber gjeldende fra 1.1.2020:

https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/juss/lovnormer-2019/viktig-informasjon-til-alle-idrettslag–nytt-regelverk-fra-1.1.2020.pdf


Legg igjen en kommentar