Smittevern

Til deltakere, foresatte og trenere:

Smittevernreglene gjelder fortsatt. Ved Fylkesmesterskapet førstkommende helg vil det kun være tillatt med 2 kohorter a 200 tilskuere/deltakere, totalt 400 tilskuere/deltakere på tribunen. Tribunen vil bli avsperret med tydelige bånd. Videre vil tribunen bli delt opp i to sektorer/kohorter, der hver sektor vil ha sin egen inngang øst for tribunen. Ved hver inngang vil det være et bord med funksjonær, hvor tilskuere og deltakere må oppgi navn, hjemkommune og telefonnummer, før de går inn på avmerket område. For familier må vi ha navn på alle, og minst et telefonnummer pr familie. Det vil være spritdispenser på vært bord – husk håndhygiene! Det vil derfor kun være lov til 200 tilskuere/deltakere per sektor. Personer som ikke er i samme husstand, må holde minst 1 meters avstand innad i en sektor/kohort. Mellom kohortene skal det være minimum 2 meter. Det er ikke lov å krysse sperrebåndene!

Utenfor tribunen oppfordres øvrige tilskuere/deltakere til å følge gjeldene smittevernregler nasjonalt som lokalt for Tønsberg kommune.

Ved det sørøstlige hjørnet av Greveskogen idrettspark, er toalettet lokalisert i Idrettsbygget. Vi oppfordrer til god smittevernpraksis!

Det vil være egne plastbokser med håndsprit/kluter ved vært øvelsested. Kuler, spyd, staver o.l må sprites mellom hver utøver, om de ikke har eget utstyr som kun 1 utøver bruker. Utøvere som benytter eget utstyr i konkurransen, bør selv hent dette etter avsluttet forsøk.

Merk også at det kun er utøvere og funksjonærer som har tilgang til indre bane så lenge øvelsen pågår. Det er gjort et unntak for utøvere i 11 og 12-årsklassen. Her vil klubber som har deltakere hver få akkreditert 2 trenere som kan bistå disse utøverne. Ak.kort ligger i posen med startnummer. Det skal fylles ut navn på disse kortene.

Ansvarlig for sanitet og smittevern er Tom Werner Olsen og Torbjørn Aunan.

Lykke til!

Hilsen TFIK