KM og UM | 2014

Startlister for KM er klare.
Tidskjema lørdag | søndag
Vedlagt ligger stevneinnbydelse for KM J/G 11-19

Praktisk informasjon KM Telemark/Vestfold 2014

  • KM arrangeres som et felles stevne, dvs utøvere fra hhv Telemark og Vestfold seedes og blandes også i forsøksheat der det er kvalifisering til finale.
  • Premiering foretas separat for hver krets. Premiering for 1-2-3 plass. Alle 11 og 12 åringer får i tillegg deltagerpremie.
  • Ingen avkryssing. Opprop ved øvelse 15 minutter før start.
  • Startnummer. Hver klubb henter sin pose i sekretariatet. Posen inneholder startnummer til alle utøverne i klubben. Starnummeret brukes både lørdag og søndag.
  • 4 forsøk i tekniske øvelser for 11 og 12 åringer, 3+3 forsøk for 13 år og oppover.
  • Dersom 2 øvelser skulle sammenfalle i tid, prioriteres løpsøvelse. Utøvere som kommer for sent til teknisk øvelse kommer inn i konkurransen dersom de har svart på opprop. Utøver vil ikke få igjen tapte forsøk. I øvelsene høyde og stav må utøver gå inn på den høyde hvor de øvrige deltakere befinner seg.
  • Gateadresse Kjølnes Ring 60
  • Kiosk

Minner også om UM i Haugesund 5-7 august
Mer info her
Dagsprogram (OBS, her er det flere feil, bruk nettsidene (link over) til å finne riktigst informasjon)

Kvalifiseringskrav:
http://www.friidrett.no/stevner/nmogum/Documents/kvalum14.pdf

Lykke til alle sammen!

Det er stengt for kommentarer.