Sparebankstiftelsen: Har du en idé som ønskes gjennomført …

Sparebankstiftelsen støtter tiltak innen kunst, kultur, friluftsliv, idrett, naturkunnskap, nærmiljøaktiviteter og kulturarv. Siden 2002 har stiftelsen bidratt med over fem milliarder kroner. De støtter prosjekter som skaper engasjement, involverer frivillige og gir et positivt bidrag til barn og unge.

Har du en ídé om hvordan Tønsberg friidrettsklubb kan utvikles?

Søknadsfrist er 1. september.

Her er noen eksempler på hva andre friidrettsklubber har fått innvilget penger fra Sparebankstiftelsen:

  • Ullensaker/Kisa IL friidrett får 150000 kroner til treningsutstyr
  • Groruddalen friidrettsklubb får 45000 kroner til utstyr
  • Ringerike Friidrettsklubb får 146.000 kroner til treningsutstyr
  • Gjøvik friidrettsklubb får 120.000 kroner til hekker
  • Gausdal Friidrettsklubb får 95.000 kroner til oppgradering av brakker og container til tidtagerbu, klubbrom og lager
  • Heggedal Friidrettsklubb får 230.000 kroner til toppdekke på spydtilløp.
  • Gausdal Friidrettsklubb får 200000 kroner til innkjøp av utstyr for å gi et komplett friidrettstilbud til barn og unge i bygda
  • Sigdal Friidrettsklubb får 100.000 kroner til utstyr
  • Horten Friidrettsklubb får 76.000 kroner til kjøp av løpshekker

Det er stengt for kommentarer.