TFIK søker kasserer/regnskapsfører

Tønsberg friidrettsklubb søker erstatning for Anita Lermo Olsen. Hun har vært kasserer/regnskapsfører for klubben i en årrekke.

Klubben søker dermed ny kasserer/regnskapsfører for regnskapsåret 2022. Hvert år er det cirka 1000-1200 bilag. Stillingen er lønnet.

Kontaktperson:

Styrets nestleder Tom Werner Olsen (906 02 978 eller wernerol@online.no)

Det er stengt for kommentarer.