Tønsberg kommune

Tønsberg kommune eier og drifter Greveskogen idrettspark. Idrettsavdelingen til Teknisk drift hjelper til med dette.

Når det gjelder forespørsel om arbeider på Greveskogen idrettspark, kan eposter sendes direkte til driftsavdelingen v/ Oddbjørn Myhren ( Tjenesteleder park og idrett) eller Trond Danielsen ( formann idrettsavdelingen).

Kontaktdetaljer Oddbjørn Myhren:
omh@tonsberg.kommune.no
95 17 44 03)

Greveskogen idrettspark (Hortensveien 9) ligger ca to km nord for Tønsberg sentrum. Adkomst skjer via fylkesvei 325