NFIF sine retningslinjer for konkurranser

Norges friidrettsforbund har publisert sine retningslinjer for konkurranser

https://www.friidrett.no/nyheter/nfif-sine-retningslinjer-for-konkurranser/

En del friidrettsstevner har mange øvelser/klasser og et stort antall utøvere. Som følge av
covid-19 pandemien, med krav til avstand og begrensninger med hensyn til antall personer
som kan være samlet, må stevner i 2020 arrangeres på en annen måte.

Det er stengt for kommentarer.