Diskos; muligheter for å bruke slegge-«vinger»

Det internasjonale friidrettsforbundet besluttet 9. juni 2019 en tilføyelse i regel 190.1. Tilføyelsen gir arrangør muligheter for å bruke slegge-«vingene» i kastburet også i diskosøvelser. Den nye tilføyelsen lyder:

«The hammer cage movable panels may be used when the cage is being used for discus throw to limit the danger zones.»

Tilføyelsen, som ble bestemt juni 2019, skal tre i kraft 1. november 2019.

Dersom en arrangør, av sikkerhetsgrunner, vurderer å snevre inn åpningen i kastburet som nødvendig, gis det nå anledning i regelverket til å gjøre dette. Arrangøren har altså en rett til å snevre inn åpningen ved å bruke slegge-«vingene», men ingen plikt til å alltid gjøre dette.

Det er spesielt hvis diskosøvelsen arrangeres sammen med andre øvelser at arrangøren nå har en mulighet for å ivareta sikkerheten til utøvere i andre øvelser på banen.

Når slegge-«vingene» vurderes brukt, skal venstre «vinge» benyttes for høyrehendte kastere og høyre «vinge» for venstrehendte kastere, slik at alle utøvere stilles likt.

Slegge-«vingene» kan, hvis arrangøren vurderer dette som nødvendig av sikkerhetsmessige grunner, også brukes ved diskosøvelser

Uten bruk av slegge-«vinger» har IAAF beregnet at det vil være en faresone som er utenfor selve kastsektoren (som er oppmerket på banen).

Faresone i diskos når det ikke brukes slegge-«vinger» for å begrense faresonen på utsiden av kastsektoren

Ved riktig bruk av slegge-«vingene», kan man redusere faresonen, uten nevneverdig å redusere kastsonen.

Det er stengt for kommentarer.