Klubboverganger – Mia Vik Gabrielsen

Pr 31.12.2018 er det meldt én klubbovergang til/fra Tønsberg friidrettsklubb.

Mia Vik Gabrielsen (f. 2004) har meldt overgang fra Larvik &IF til Tønsberg FIK.

Velkommen!

Det er stengt for kommentarer.