Innkalling til ekstraordinært årsmøte og medlemsmøte / foreldremøte 24. oktober 2022 kl. 19.00

Styret i Tønsberg Friidrettsklubb innkaller til ekstraordinært årsmøte i Auditoriet på Wang (Grenaderveien 13 på Eik) mandag 24. oktober 2022 kl. 19.00. Innkalling til ekstraordinært årsmøte og Saksliste og saksutredning ligger under.

Samtidig ønsker styret både gamle og nye medlemmer velkommen til medlemsmøte / foreldremøte umiddelbart etter årsmøtet på samme sted. Vi ønsker å gi klubbens medlemmer praktisk informasjon om klubben, blant annet hvordan klubben driftes (styret, komiteer, treningsgrupper, dommere, økonomi), aktiviteter som arrangeres (Kristinaløpet, stevner, sommerskole etc), deltakelse i stevner og involvering fra foreldre. Her vil det være åpent for å stille spørsmål underveis og komme med innspill.

Det er stengt for kommentarer.