Opplæring i iSonen

Klubben har brukt Sportsadmin i forbindelse med gjennomføring av stevner (påmeldinger og administrasjon av terminliste). Fra 1. januar 2023 stenges SportsAdmin og erstattes av iSonen. Systemet må tas i bruk allerede nå for stevner neste år, og vi er avhengige av at flere i klubben lærer seg dette systemet slik at vi kan fortsette å avholde stevner for våre utøvere.

I den forbindelse arrangeres digitale opplæringsseminarer i høst. Om du ønsker å få opplæring i dette systemet, send en e-post om dette til tfik@tfik.no og møt opp på klubbhuset 4. oktober 2022 kl. 19.45. Kurset går fra kl. 20-22.

Alternativt kan man delta på kurset 27. september og 18. oktober, eller se opptak når det måtte passe. For nærmere info og link til kurset, se https://www.friidrett.no/nyhet/2022/isonen-erstatter-sportsadmin/

Det er stengt for kommentarer.