Seriestevne 18. juli: Tidsskjema

Seriestevnet vil ha følgende tidsskjema:

  • Slegge (alle approberte klasser = 12 deltakere): Start kl 11:00
  • Kule (alle approberte klasser = 14 deltakere): Start ca kl 12:15
  • Lengde uten tilløp (1 deltaker): Start ca kl 13:30
  • Diskos (alle approberte klasser = 13 deltakere): Start ca 13:30

Forbundets generelle retningslinjer for kastøvelser (pr 7. juli 2021):

Alle kastredskaper skal vaskes eller desinfiseres før og etter gjennomført
økt/konkurranse. Det oppfordres til at det enkelte kastredskap i størst mulig grad bare benyttes av en person. Utøverens eget kastredskap benyttes av vedkommende utøver. Øvelsesleder fordeler arrangørens kastredskaper til utøvere uten eget kastredskap.
Det gjøres spesielt oppmerksom på at kule innebærer tettere kontakt mellom utstyr og ansikt, og vurderes derfor å kunne utgjøre en større smitterisiko. Her skal det foretas desinfiseres eller vask av redskap mellom hvert kast dersom utstyr deles.
Dersom det anses forsvarlig, kan utøverne hente sine respektive kastredskaper i nedslagsfeltet. Alternativt skal en funksjonær ved nedslagsfeltet i kastsektoren være ansvarlig for å bringe kastredskapet tilbake til kaststedet.

Med vennlig hilsen
Rune Øverland
95443767

Det er stengt for kommentarer.