Konkurranser på tvers av kommuner

Klikk på link for å lese oppdatert (pr. 2. juni) informasjon om konkurranser på tvers av kommuner:

https://www.friidrett.no/nyhet/2021/oppdaterte-retningslinjer-for-handtering-av-covid-19/

Her er et utdrag:

Nasjonale generelle regler for arrangementer:

Arrangementer kan avholdes med deltakere fra ulike kommuner og kretser så lenge lokal smittesituasjon tilsier det og det er tillatt etter lokale forskrifter og anbefalinger.
Personer som er til stede skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand, målt fra skulder til skulder.

Arrangementer kan likevel gjennomføres selv om kravet til avstand ikke kan overholdes for følgende grupper: Utøvere under 20 år.

Tønsberg kommune har følgende lokale regler for voksne (gjelder til og med 7. juni):

Voksne over 20 år kan drive organisert aktivitet utendørs i grupper på inntil 30 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand.

https://www.tonsberg.kommune.no/aktuelt/koronavirus/rad-og-regler-i-tonsberg/#idrett-og-andre-fritidsaktiviteter


Legg igjen en kommentar