Årsmøte 2021

Hei alle sammen

Styret har i styremøtet av tirsdag 19. januar vurdert hvordan årsmøtet i klubben kan gjennomføres knyttet opp mot koronasituasjonen.

Styrets prinsipielle holdning er at årsmøtet bør gjennomføres som fysisk møte. Dette for å ivareta klubbdemokrati og åpenhet på best mulig måte.

Vi kommer tilbake til dato og sted for avholdelse av årsmøtet så snart som mulig.

Mvh Styret

Det er stengt for kommentarer.