Nedstenging av haller og idrettsanlegg

Fra i dag 6. november og frem til 15. november 2020 anbefales det fra Tønsberg Kommune at idretten tar en pause i all aktivitet. Dette er for å hindre ytterligere smitte.

Vi i Tønsberg Friidrettsklubb beslutter derfor å avlyse alle våre treninger på kveldstid frem til søndag 15. november 2020. I praksis blir det resten av denne og hele neste uke.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/-hold-dere-hjemme-ha-minst-mulig-sosial-kontakt/id2783763/

Det er stengt for kommentarer.