Styret

STYRET I TØNSBERG FRIIDRETTSKLUBB 2017/2018

Styreleder Anne Merete Eie annemereteeie@gmail.com 99038236
Nestleder Iver Hytten iver.hytten@gmail.com 41042759
Styremedlem Tom Werner Olsen wernerol@online.no 90602978
Styremedlem Grete Rivenes  lbrive@online.no  47413510
Styremedlem Heidi Berntsen  heidiberntsen@live.no  92648167
 Brukerrepr.  Sigurd F. Petterson

Legg igjen en kommentar