Retningslinjer for økonomisk støtte til stevner og trening

RETNINGSLINJER FOR ØKONOMISK STØTTE TIL UTØVERE I FORBINDELSE MED STEVNER OG TRENING.

Vedtatt på styremøte 23.01.2017 med tilbakevirkende kraft fra 01.01.2017.

 

STEVNER

 

  1. Kretsstevner/nasjonale stevner/stevner i utlandet. TFIK dekker startkontingent. Unntaket er veteranstevner i utlandet, der må utøver selv betale startkontingent. Det gis ikke kompensasjon for utgifter til reise og opphold.
  2. NM senior innendørs. Det gis kompensasjon for utgifter til reise/opphold*. Egenandel 600 kr.
  3. UM innendørs. Det gis ikke utgiftskompensasjon.
  4. NM terrengløp kort. Det gis utgiftskompensasjon for opphold* og reise inntil kr 2500.
  5. NM kappgang utenfor bane. Det gis utgiftskompensasjon for reise/opphold* inntil kr 2500.
  6. NM junior. Det gis utgiftskompensasjon for reise/opphold*. Ingen egenandel.
  7. Hovedmesterskapet. Det gis utgiftskompensasjon for reise/opphold*. Ingen egenandel.
  8. UM utendørs. Det gis utgiftskompensasjon for reise/opphold*. Ingen egenandel.
  9. NM terrengløp lang. Det gis utgiftskompensasjon for reise/opphold* inntil kr 2500.

 

*Det gis ikke diettpenger.

 

AKTIVITETER I REGI AV NFIFs LANDSLAG (REKRUTT OG SENIOR).

Deltagelse i stevner og treningssamlinger i regi av Norges Friidrettsforbunds rekruttlandslag/seniorlandslag nasjonalt og internasjonalt:

Klubben dekker alle egenandeler knyttet til deltagelse.

 

TRENINGSLEIR/SAMLINGER UTENOM LANDSLAG.

 

Utøvere kan søke om støtte til treningssamlinger utenfor NFIFs regi på individuelt grunnlag. Styret gjør da en skjønnsbasert vurdering av søknader som innsendes. Det legges vekt på at treningssamlingen gir et treningsmessig utbytte som normalt vil være bedre enn ordinær trening i klubbregi. Det vil eksempelvis legges vekt på klimamessige behov, høy kvalitet på trenere/ felles samlinger for grener/øvelser med utøvere fra flere klubber. Maks. beløp for støtte kr 5000. Det kan kun søkes om slik støtte én gang årlig.

 

ANDRE UTGIFTER.

Det gis ikke kompensasjon for reiser/kjøregodtgjørelse knyttet til ordinær trening i egen klubb, krets eller øvrige treninger. Det gis ikke kompensasjon for slitasje på treningsutstyr, sko, tøy.

 

 TRENINGSAVGIFT.

Dersom forelder stiller som foreldretrener eller bidrar aktivt til klubbens drift som medlem i styret vil det ikke innkreves treningsavgift for utøver (ne) til klubben.

 

 FORPLIKTELSER.

Utøvere må stille i godkjent klubbtøy i alle stevner unntatt landslagsstevner. Utøver (eller foresatt) må også stille på 3 dugnadshelger klubben arrangerer i løpet av året.

Dersom utøver av annen grunn enn akutt sykdom/skade uteblir fra stevner/mesterskap det er søkt kompensasjon for faller klubbens utgiftskompensasjon bort (startkontingent/reise).

 

ALLE SØKNADER MÅ SENDES INN PÅ FORHÅND TIL STYRET. MAIL tfik@tfik.no.  Hensikten/aktivitet må beskrives. For søknader om støtte til treningsleir må det gis informasjon om tid, sted, trener, gruppesammensetning og andre viktige/nødvendige opplysninger som anses relevant for søknadsvurderingen.

 


Legg igjen en kommentar