Sleggekast-stevne lørdag 16. mai

Tønsberg friidrettsklubb arrangerer sleggekast for alle klasser lørdag 16. mai med start klokken 12:00.

Norges friidrettsforbund kom 7. mai med oppdaterte retningslinjer for søknad/approbasjon, gjennomføring og rapportering av stevner 2020. Klikk på link for å lese retningslinjen:

nfifs-retningslinjer-for-stevner_v2

Her er et utdrag fra retningslinjen:

20. Kastøvelser
20.1 Utstyr
Alt utstyr skal være desinfisert før og etter bruk, og skal bare benyttes av én dommer/funksjonær under konkurransen (målebånd holdes i hver sin ende av respektiv dommer/ funksjonær). Utøverens eget kastredskap benyttes av vedkommende utøver. Øvelsesleder fordeler arrangørens kastredskaper til utøvere uten eget kastredskap. Dersom det er tilstrekkelig kastredskaper, skal det enkelte kastredskap bare benyttes av en utøver. Eventuelt skal redskapet desinfiseres eller vaskes mellom hvert kast.
20.2 Dommere og funksjonærer
Dommere og funksjonærer må til enhver tid holde god avstand til utøvere og hverandre (minimum en meter). Dersom det anses forsvarlig skal utøverne hente sine respektive kastredskaper i nedslagsfeltet uten at disse berøres av andre. Alternativt skal en funksjonær ved nedslagsfeltet i kastsektoren være ansvarlig for å bringe kastredskapet tilbake til kaststedet, og skal i denne forbindelse benytte engangshansker som byttes mellom hver berøring av det enkelte kastredskap.

Norges friidrettsforbund har i tillegg følgende retningslinjer om smittevern:

  • Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som for eksempel feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt almenntilstand, skal ikke delta i noen form for aktivitet.
  • Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, for eksempel god tilgang på desinfiseringsmidler med sprit og rutiner for grundig vask av hender, klær og idrettsutstyr før og etter aktiviteten.
  • Garderober og dusjanlegg skal ikke benyttes.
  • Det anbefales ikke å benytte offentlig transport.
  • Ingen nærkontakt.
  • Minimumavstand på en meter mellom personer.
  • Arrangement kan avvikles på offentlig sted med inntil 50 personer, under forutsetning av at det er oppnevnt arrangementsansvarlig.
  • Desinfisering av utstyr før og etter bruk foregår enten sprit eller en klorin-blanding med blandingsforhold en del klorin og ti deler vann.
  • Utøvere må bes om ikke å spytte/skylle munnen på banen.

Arrangementsansvarlig (smittevernansvarlig)

Norges friidrettsforbund har i sin retningslinje punkt om gjøremål for arrangementsansvarlig. Ett av punktene er at arrangementsansvarlig skal også ha oversikt over og kunne dokumentere hvem som befinner seg/har befunnet seg på arrangementet.

Arrangementsansvarlig skal sørge for at stevnet gjennomføres i henhold til gjeldende smittevernregler og anbefalinger, og om nødvendig gripe inn dersom dette ikke skjer.

Det er stengt for kommentarer.