Foreløpig poengstilling i lagserien 2014

Første rapport fra serieutvalget er oppløftende for Tønsberg FIK.Vi ligger

på en 2.plass i den nest øverste divisjonen , nesten 300p mer enn det vi avsluttet fjorårets sesong med. Vi har fremdeles et stort forbedringspotensial. Målsetting for 2014-sesongen er opprykk til 1. divisjon! Jentene er på en 14. plass i 3. divisjon.


Se oversikten her


Serien gjelder for alle utøvere som er 15 år og eldre. Resultater til serien hentes fra alle approberte stevner. Serien, som er landsomfattende, gir et godt bilde av en klubbs bredde og styrke. Den viser ikke minst en klubbs allsidighet, både løp/hopp/kast-resultater er helt nødvendig å ha.

NFIF er ansvarlig for rangeringen og oppsettet av serien.

Til slutt en oppfordring til alle aktive; still opp i flest mulige øvelser.