Konkurransesesongen har startet for fullt

Etter at Helsemyndighetene har lettet opp på Korona-reglene, tilbyr klubber mange stevner nå om dagen.

Tønsberg friidrettsklubb arrangerer lørdag et spennende stevne, hvor klubbens beste sprintere stiller til start på 100 meter og 300 meter. Og, sleggekasterne reiser til Løten få lørdag for å konkurrere der.

Klubbrekorden på 100 meter holdes av Anders Flem Hagen  med 10,95 sekunder (-0,4 m/s), mens 300 meterrekorden holdes av Knut Lenvik Olsen med 35,85 sekunder, og denne rekorden  er 30 år gammel!

Det er også verdt å legge merke til at friidrettsforbundet har vedtatt at deres lagserie skal utkjempes i år.

Sleggekast: Alderskretsrekoder (G16 og J17)

Sleggekast-stevnet lørdag 16. mai åpnet banesesongen på Greveskogen idrettspark. Det rettes spesielt stor takk til utøverne og foreldre/foresatte i disse Koronatider.

Flere av klubbens ungdommer har gått opp i «vektklasse» sammenlignet med i fjor. Fredrik S. Hytten (G14) debuterte i konkurranse med 4 kg. Hans lengstekast ble i dag målt til 22,69 meter.

Øystein S. Hytten (G16) kastet 5 kg-slegge i dagens konkurranse. Han hadde flere kast over 50-meterstreken. Hans lengste ble målt til 51,96 meter. Etter tyrvingtabellen gir dette 999 poeng. Resultatet 51,96 meter er alderskretsrekord (G16). Den forrige kretsrekorden for denne klassen hadde Thomas Buch/TFIK med 49,29 meter satt 2011.

Oda H. Skyvang (J12) kastet en jevn serie rundt 15-meterstreken, Hennes lengste kast ble målt til 15,91 meter.

Mari H. Skyvang (J17) kastet med 3 kg, og fikk opp sterke 46,63 meter. Hun ble dermed best i Hytten-Skyvang familien med 1031 tyrvingpoeng. Også Mari satte alderskretsrekord i J17-klassen. Den gamle rekorden hadde Elise Gravningen/IL Sandvin med 46,25 meter; satt 2015.

Video (R. Øverland): Mari kaster 46,63 meter i femte omgang.

Arne Ueland (MV85) gjorde en flott innsats i veteranserien ved å kaste 29,01 meter (3 kg). Dette gir 917 poeng.

Klikk her for å lese alle resultater:

Sleggekast Tønsberg friidrettsklubb 16052020 Resultatliste – Komplett

Slegge: Tidsskjema/startlister lørdag 16. mai

Kastgruppe 1 starter 12:00, mens kastgruppe 2 kan starte cirka kl. 12:45.

Kastgruppe 1 med start 12:00
Casper Søderman TFIK 2011 G10
Nichlas S. Søderman TFIK 2008 G12
Oda H. Skyvang TFIK 2008 J12
Fredrik S. Hytten TFIK 2006 G14
Even R. Kaasa Botne 2006 G14
Eiril H. Fagerli Botne 2006 J14
Arne Ueland TFIK 1934 MV85

Kastgruppe 2 med start ca 12:45
Linus K. Kjølberg Romerike 2008 G12
Ida P. Amble Tyrving 2006 J14
Elina I. Kjølberg Romerike 2005 J15
Øystein S. Hytten TFIK 2004 G16
Truls E. Olsen Løten 2007 G17
Mari H. Skyvang TFIK 2007 J17
Lars Å. Greiff LT 1956 MV60
Knut H. Skramstad, Kongsberg 1937 Mv80

(Publisert fredag kl 22:00)

Med vennlig hilsen
Rune Øverland og Iver Hytten

TFIK: Ny arrangementskomitè

Det er blitt opprettet en arrangementskomité i Tønsberg friidrettsklubb. Dens hovedoppgave er å foreslå, og arrangere stevner på Greveskogen idrettspark i samarbeid med klubbens medlemmer/foresatte av medlemmer.

Ønsker og forslag sendes inn til stevnekomiteens leder (Dag Olav Høgvold), og behandles av komiteens medlemmer som består av trenerne for de respektive gruppene:

– Joakim Villo (2012-2011)
– Hans-Petter Villo (2008-2010)
– Kristin Husebø Hestnes (2006-2007)
– Iver Hytten (2004-2005/kastgruppa)
– Marcus Karlsen (2004-2005/sprintgruppa)
– Tom Werner Olsen (mellomdistansegruppa)
– Ole Hagen (sprintgruppa/Henrik Flåtnes)
– Fredrik Vedvik (Jonatan, Oliver og Leona)
– Rune Øverland (veteranene)

Sleggekast-stevne lørdag 16. mai

Tønsberg friidrettsklubb arrangerer sleggekast for alle klasser lørdag 16. mai med start klokken 12:00.

Norges friidrettsforbund kom 7. mai med oppdaterte retningslinjer for søknad/approbasjon, gjennomføring og rapportering av stevner 2020. Klikk på link for å lese retningslinjen:

nfifs-retningslinjer-for-stevner_v2

Her er et utdrag fra retningslinjen:

20. Kastøvelser
20.1 Utstyr
Alt utstyr skal være desinfisert før og etter bruk, og skal bare benyttes av én dommer/funksjonær under konkurransen (målebånd holdes i hver sin ende av respektiv dommer/ funksjonær). Utøverens eget kastredskap benyttes av vedkommende utøver. Øvelsesleder fordeler arrangørens kastredskaper til utøvere uten eget kastredskap. Dersom det er tilstrekkelig kastredskaper, skal det enkelte kastredskap bare benyttes av en utøver. Eventuelt skal redskapet desinfiseres eller vaskes mellom hvert kast.
20.2 Dommere og funksjonærer
Dommere og funksjonærer må til enhver tid holde god avstand til utøvere og hverandre (minimum en meter). Dersom det anses forsvarlig skal utøverne hente sine respektive kastredskaper i nedslagsfeltet uten at disse berøres av andre. Alternativt skal en funksjonær ved nedslagsfeltet i kastsektoren være ansvarlig for å bringe kastredskapet tilbake til kaststedet, og skal i denne forbindelse benytte engangshansker som byttes mellom hver berøring av det enkelte kastredskap.

Norges friidrettsforbund har i tillegg følgende retningslinjer om smittevern:

  • Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som for eksempel feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt almenntilstand, skal ikke delta i noen form for aktivitet.
  • Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, for eksempel god tilgang på desinfiseringsmidler med sprit og rutiner for grundig vask av hender, klær og idrettsutstyr før og etter aktiviteten.
  • Garderober og dusjanlegg skal ikke benyttes.
  • Det anbefales ikke å benytte offentlig transport.
  • Ingen nærkontakt.
  • Minimumavstand på en meter mellom personer.
  • Arrangement kan avvikles på offentlig sted med inntil 50 personer, under forutsetning av at det er oppnevnt arrangementsansvarlig.
  • Desinfisering av utstyr før og etter bruk foregår enten sprit eller en klorin-blanding med blandingsforhold en del klorin og ti deler vann.
  • Utøvere må bes om ikke å spytte/skylle munnen på banen.

Arrangementsansvarlig (smittevernansvarlig)

Norges friidrettsforbund har i sin retningslinje punkt om gjøremål for arrangementsansvarlig. Ett av punktene er at arrangementsansvarlig skal også ha oversikt over og kunne dokumentere hvem som befinner seg/har befunnet seg på arrangementet.

Arrangementsansvarlig skal sørge for at stevnet gjennomføres i henhold til gjeldende smittevernregler og anbefalinger, og om nødvendig gripe inn dersom dette ikke skjer.

NFIF sine retningslinjer for konkurranser

Norges friidrettsforbund har publisert sine retningslinjer for konkurranser

https://www.friidrett.no/nyheter/nfif-sine-retningslinjer-for-konkurranser/

En del friidrettsstevner har mange øvelser/klasser og et stort antall utøvere. Som følge av
covid-19 pandemien, med krav til avstand og begrensninger med hensyn til antall personer
som kan være samlet, må stevner i 2020 arrangeres på en annen måte.

Svein Hytten fyller 80 år. Gratulerer!

Svein Hytten fyller 80 år 27. april.

Svein var med å stifte Tønsberg friidrettsklubb 25. november 1981, og er nå æresmedlem. Foreningen var en direkte fortsettelse av Tønsberg Kameratene og Tønsberg Turns friidrettsgrupper. Svein var tidligere medlem av Tønsberg Kameratene.

Svein Hytten (Fotograf Gerd Hytten/2019) 

Svein elsker å trene, og konkurrere. Trener gjør han ofte på Greveskogen idrettspark, og hjemme og i naturen. Han arrangerer stevner og mesterskap på Greveskogen. Han liker å reise på internasjonale stevner med sin kone; Gerd.

Jeg ønsker Svein lykke til med 80-årsdagen!

Med vennlig hilsen
Rune Øverland