Årsmøte for driftsåret 2019

Årsmøtet for Tønsberg friidrettsklubb ble gjennomført i klubbens lokaler på Greveskogen idrettspark 25. februar. Det var en fyldig saksliste.

Styreleder Hans-Petter Villo ønsket alle fremmøtte velkommen. Første sak var valg av tellekors. Og, dette ble Marcus Karlsen og Kirsti Skyvang. Etter opptelling var det 21 stemmeberettige. Og, disse godkjente innkallingen til årsmøtet og dennes saksliste.

Hans-Petter ble valgt som dirigent (møteleder), Grete Rivenes ble valgt til å referere årsmøtet (skrive årsmøte-protokollen), og Gerd og Svein Hytten ble valgt til å underskrive denne.

Dirigent Hans-Petter Villo loser årsmøtet igjennom sakslisten.

Sak nummer fire var å behandle klubbens fyldige årsberetning. For 2019 ble det avholdt 11 styremøter, og behandlet hele 182 saker. Mange av sakene hadde «fremtidskarakter», og det er antatt betydelige færre saker til behandling for driftsåret 2020. 2019 har vært et år med mye arbeid for å strukturere organisasjonen, og lage gode rutiner og oversiktlige arbeidsoppgaver.

Tønsberg friidrettsklubb har en sunn og god økonomi. Årsresultatet 2019 viser overskudd på 86.405 kroner. Største netto enkeltpost var bingoinntekter med drøye 140.000 kroner. Detaljregnskapet for Kristinaløpet viser at dette er klubbens største dugnadarrangement med 107.665 som resultat.

Årsberetningen inneholdt også fyldige rapporter fra klubbens ulike treningsgrupper; mellom- og langdistanse, gruppe 400-1500 meter, gruppe 14-16 år, gruppe 13 år, gruppe 12 år, gruppe 10-11 år, og gruppe 8-10 år.

Årsmøtet for 2019

Klubben arrangerte 20 stevner, og det ble kommentert gledelig utvikling i Nyttårsløpet hvor det stilte 330 løpere til start. På arrangørsiden ble det også avholdt kursing for å rekruttere flere dommere.

2019 var et svært godt idrettslig, aktivt år. I mesterskap ble det tatt flere medaljer av edelt valør, og Henrik Flåtnes var en medalje-«grossist», sammen med Jontan A. Vedvik. Henrik satte norsk juniorrekord i lengde med 7,63 meter. Klubben kom på en imponerende sjetteplass i den nasjonale Lagserien for klubber med 21.722 poeng. I Veteranserien tok herrene sin tolvte strake nasjonale seier, og kvinnene vant, og satte rekord med sine 14.122 poeng. Det ble satt en rekke rekorder i aldersbestemte klasser (11-18 år) for klubben, samt Vestfold friidrettskrets.

Ved utløpet av 2019 hadde klubben 230 medlemmer (mot 192 i 2018). Klubben sliter med å dekke behovet for lokaliteter, og spesielt for de yngste klassene. Klubben ekspanderer sterkt, og merker trykket hvor populært friidrett er blitt. Styret har tatt initiativ til å be om å gjøre et forprosjekt for å bygge en flerbrukshall på Greveskogen.

Sak fem på årsmøtet var behandling av klubbens årsregnskap for driftsåret 2019. Sum driftsinntekter var 1.135.608 kroner. I tillegg kom finansposter på 23.676. Sum driftskostnader var 1.072.878. Dette ga et årsresultat på 86.406 kroner. Klubben har gjennom mange år opparbeidet seg betydelig eiendeler, og har liten gjeld. Revisorer Jan Olav Hay og Ole Hagen avla revisjonsrapport, som ble godkjent. Jan Olav kommenterte at regnskapet besto av nesten 750 bilag. Han anbefalte derfor årsmøte å ha halvårsregnskap, og dette fikk oppslutning.

Sak seks var behandling av innkomne forslag. Det var ingen forslag fra medlemmene, men styret hadde to. Det ene gjaldt presisering/tillegg til statuttene for æresmedlemmer. Styrets forslag ble godkjent.

Den andre saken gjaldt idé om å bygge flerbrukshall på Greveskogen.

Mulig plassering av flerbrukshall tilrettelagt for friidrett på Greveskogen idrettspark

Styret fikk oppslutning om å sette i gang et (kostnadsfritt) forprosjekt. Hans-Petter antydet en byggekostnad i området 24-28 millioner, hvorav man kan få dekket cirka 7 millioner fra tippemidler og cirka 7 millioner i momskompensasjon. Visjonen er at Tønsberg friidrettsklubb står som eier av bygget. Målet med forprosjektet er senere å presentere en mer konkret mulighetsstudie, som et ekstraordinært/ordinært årsmøte kan beslutte om klubbens skal gå for et slikt prosjekt.

En mulighet er at Tønsberg friidrettsklubb disponerer flerbrukshallen 24 timer/uke. Andre leietakere av hallen kan være kampsporter, vollyball etc, samt utleie av treningslokale (styrke/kondisjon etc)

Sak syv var behandling av medlemskontingenter. Satsene for 2020 ble vedtatt slik: 750 kroner (uforandret), og innmelding etter 1. august er 1/2 medlemskontingent (375 kroner). Familiekontingenten blir 850 kroner for 2020. Passive medlemmer skal betale 350 kroner. Nytt av året blir at begrepet treningsavgift erstattes med begrepet aktivitetsavgift. Denne avgiften omfatter alle brukere av klubbens fasiliteter, eller deltar på stevner. Det ble vedtatt aktivitetsavgift slik: 6-9 år: 600 kroner, 10-12 år: 800 kroner, 13-14 år: 1000 kroner, 15-34 år: 1500 kroner, og 35+ år: 600 kroner. Det vil være reduserte satser (1/2-årssats) etter 1. august og 1/4 årssats etter 1. oktober. Klubben engasjerte i 2019 elleve trenere, og det antas at denne staben må styrkes i 2020 grunnet økt aktivitet. Klubben skal styrke og gi kompetanseheving ved å videreutdanne klubbens egne trenere, samt å knyte kontakter med trenere utenfor klubben. Styret er godt i gang med dette arbeidet.

Sak åtte var å behandle styrets forslag til budsjett for 2020. Styrets forslag ble godkjent med noen justeringer på kostnadssiden. Klubbens har fått betydelig redusert forsikringsutgift for klubbhuset, og dette ble overført til flyreiser/hotellovernattinger. Budsjettet viser driftsinntekter på 1.185.000 kroner, samt finansposter på 40.000 kroner. Bingoinntekter er klubbens største netto budsjett inntektspost for 2020 med 140.000 kroner. Tom Werner Olsen opplyste om at det var kommet signaler om at klubben kan være i fare for å miste dette for 2020, og at dette skal undersøkes. Budsjettet viser en kostnadsside på 1.192.000, og derav et budsjettmessig årsresultat på +33.000 kroner (forutsett bingoinntekter).

Valgkomiteens leder; Gina Flåtnes, presenterte komiteens innstilling til nye styremedlemmer. Og, komiteens innstilling ble godkjent av årsmøtet. Klubbens styre for 2020 består dermed av: Styreleder Hans-Petter Villo (var ikke på valg/ett år igjen), nestleder Tom Werner Olsen (ny; valgt for to år), styremedlemmer Grete Rivenes, Dag Olav Høgvold, Vegard Kjøl, Nina Skovly. Varamedlem ble Jan Halvard Foss.

Årsmøtet valgte Jan Olav Hay og Ole Hagen som klubbens revisorer.  Årsmøtet valgte tre medlemmer til valgkomiteen; blant annet Gina Flåtnes og Heidi Berntsen.

Siste sak på årsmøtet var utdeling av blomster; blant annet til avtroppende nestleder Iver Hytten og styremedlem Brynhild F. Petterson.

Blomster til avtroppende nestleder Iver Hytten og styremedlem Brynhild F. Petterson

Tønsberg friidrettsklubb vil 2020 jobbe for å begrense frafallet i ungdomsklassene. Et tiltak er å forsterke miljøet og knytte sterkere bånd. Dette vil skje ved å gi 14-17 åringene muligheter til å delta på samlinger regionalt, nasjonalt og kanskje internasjonalt.

Klubben skal 2020 arrangere kretsmesterskap i terrengløp. Kristinalekene, som tradisjonelt har vært arrangert mai/juni, flyttes til 15. august. Det skal også arrangeres idrettsleker.

Styreleder Hans-Petter sa at han/styret går inn i et nytt friidrettsår med optimistiske briller, og ser fremover til en ny, aktiv og spennende sesong. Klubben skal arbeide for å ha et inkluderende og godt treningsmiljø. Det skal være rom for gode prestasjoner til inspirasjon for utøvere og til glede for alle klubbens medlemmer og familier.

NM veteran innendørs: Forhåndsomtale

Norgesmesterskapet for veteranklasser – innendørs – arrangeres i Bergen helgen 29.02-1.3. Mesterskapet arrangeres i Leikvang friidrettshall, og er et samarbeid mellom klubbene FIL AKS-77, IL Fri , Os Turn, Laksevåg T&IL og Osterøy IL. Etter påmeldingfristens utløp er det 184 deltagere, og seks fra TFIK.

  • Marit Huflåtten (KV65)
  • Grete Rivenes (KV70)
  • Thomas Rønvik (MV55)
  • Hjalmar Schiøtz (MV70)
  • Svein Hytten (MV80)
  • Arne Ueland (MV85)

Arrangøren melder om at NM er tilbake til klubblag i stafettene, og at muligheten for kretslag er tatt verk. Lengde uten tilløp skal skje i sandgrop, og ikke på matte.

Kretskampen: Fire klasseseire fra TFIK’ere

Kretskampen mellom friidrettskretsene Agder, Buskerud, Telemark og Vestfold ble arrangert i Bærum idrettspark 15. februar.

Leona A. Vedvik (J16) vant klasse J15-16 på 800 meter. Arrangøren hadde tidvis problemer med tidtakingen, og dessverre ble det ingen sluttid registrert for Leona.

Øystein S. Hytten (G16) vant suverent kule (5 kg) i klassen G15-16. En jevn, og god støtserie gjorde Øystein, med lengstestøt 13,57 meter.

Sebastian Bernstsen (G15) tok to klasseseire. I lengde (klasse G15-16) ble lengstehoppet målt til 6,12 meter. Tilløpet stemte ikke helt denne dagen, og satsen foregikk stort sett langt foran planken. (Sistehoppet var hårfint overtramp, og ble uoffisielt målt til 6,40 meter.) På 200 meter tok Sebastian serien med tiden 23,34 sekunder.

Video av Sebastians hopp i fjerde omgang:

Henrik Duncan (G17) stilte i klassen G17-19 år. 60-meteren gjorde han unna på 7,66 sekunder, og plasserte seg som nummer syv i denne klassen. Litt senere på dagen løp han 200 meter, og der ble sluttiden 24,21 sekunder, og dette holdt til femteplass i G17-19 klassen.

Video av Henriks 60 meter (Henrik løper i bane 8, som er nærmest kamera):

Morten H. Hestnes (G13) løp 60 meter hekk i klassen G13-14. Også her sviktet tidtakingen, og det ble ingen tid notert for Morten.

Jakob Abusdal (G13) løp 60 meter i klassen G13-14, og her virket tidtakingen. Jakob fikk notert 9,09 sekunder, og ble med dette rangert på syvendeplass.

 

KM veteran hopp uten tilløp

Tønsberg friidrettsklubb arrangerte kretsmesterskap for veteranklasser i øvelsene høyde og lengde uten tilløp. I tillegg ble det arrangert tresteg uten tilløp.

Høyde uten tilløp

Arne Ueland (MV85) ble kretsmester med 0,96 meter, og som gir 635 poeng basert på veteranserietabellen. John Erik Hoel (MV75) ble kretsmester med 0,99 meter, hvilket gir 547 poeng.

Lengde uten tilløp

Her imponerte Marit Huflåtten (KV65) med flotte 2,15 meter, hvilket gir sterke 1037 poeng basert på veteranserietabellen, og ble kronet med gullmedalje i kretsmesterkspaet.

I klassen MV75 var det centimeterduell mellom Anders Horn og John Erik Hoel. John Erik ble kretsmester med 2,21 meter (sterke 728 poeng), mens det ble sølvmedalje til Anders med 2,19 meter (717 poeng)-

Arne Ueland ble kretsmester i sin klasse med 1,95 meter (659 poeng)

Tresteg uten tilløp

Denne øvelsen arrangeres svært sjelden, og teller heller ikke som mesterskapsøvelse eller i veteranserien. Men, gøy var tilbakemeldingen fra deltakerne.

Marit Huflåtten var lengst av våre med flotte 6,06 meter. Nærmest henne var John Erik Hoel med 5,61 meter, og Gunnar Hansen (MV80) med 5,31 meter.

Klikk på link for å lese resultater fra stevnet:

KM veteraner hopp uten tilløp 13022020 Resultatliste – Komplett

 

Kretsmesterskap veteranklasser: Torsdag 13. feb kl 15:00

Vi minner om at det arrangeres kretsmesterskap for veteranklasser i øvelsene høyde uten tilløp (HUT) og lengde uten tilløp (LUT). I tillegg arrangeres tresteg uten tilløp (TUT).

Mesterskapet arrangeres i Messehall ‘A’ torsdag 13. februar med start klokken 15:00. Vi starter med HUT, deretter LUT, og avsluttet med TUT.

Med vennlig hilsen
Rune Øverland og Svein Hytten

Tyrvinglekene (dag 2): To klasseseire til TFIK

Dag nummer to i Tyrvinglekene ga øvelseseier til Øystein Hytten (G16) i kule (5kg). I en tett og jevn konkurranse, vant Øystein til slutt med lengstestøt 13,61 meter.

Sebastian Berntsen (G15) tok kort prosess med sine konkurrenter på 200 meter og vant med neste ett sekund foran nummer to. Sebastian spurtet inn til 22,99 sekunder, som er personlig rekord.

Sebastian Berntsen – ny personlig rekord på 200 meter i Tyrvinglekene med 22,99 sekunder. (foto Thomas Petterson)

 

Håvard F Petterson stilte i klassen MS på 800 meter. Han ble nummer tre ‘overall’ med tiden 1.57,44.  Håvard hang på Moa sitt harde tempo og tok en spurt på siste langside som sikret bronseplass i løpet.

Håvard F Petterson med ny personlig rekord på 800 meter (foto Thomas Petterson)

August Høgvold (G13) fikk tredjeplass i høyde ved det flotte resultatet 1,40 meter. Han tok alle høyder i første forsøk fra 1,10 til og 1,40. På 1,45 ble det tre riv.

August Høgvold bronsemedalje for sitt høydehopp (foto Kristin Hestnes)

Morten Husebø Hestnes (G13) i høydekonkurransen. Morten passerte 1,20 meter.

Henrik Duncan (G17) vant sitt 200 meter heat på ny personbeste 23,75 sekunder.

Fin stemning blant TFIKere på Tyrvinglekene (foto Kristin Hestnes)

Tuva Sofie Sollid

Henrik Flåtnes: En cm fra medalje i Nordisk mesterskap

Henrik Flåtnes var tatt ut av Norges friidrettsforbund til å delta i Nordisk mesterskap innendørs. I tillegg var det en innlagt nasjonskonkurranse.

Henrik Flåtnes presenteres for det nordiske publikumet og seerne

Henrik var én centimeter fra å kapre en bronsemedalje i nordisk mesterskap i lengde. Etter et sterkt sistehopp klatret han på resultatlisten med 7,46 meter. Dansken, som fikk bronsemedaljen med 7,46 meter, hadde 7,37 meter som nest beste hopp, mens Henriks nest beste hopp var 7,36 meter. Sølvmedaljen ble vunnet på 7,50 meter.

Henrik Flåtnes fikk fjerdeplass i en millimeterduell om bronsemedaljen.

Tyrvinglekene (dag 1): Tre klasseseire til TFIK

Tyrvinglekene er et av Norges største innendørsstevner for barn og ungdommer. På stevnets første dag fikk TFIK tre klasseserie.

Leonora A Vedvik (J16) tok en suveren seier på 800 meter. Hennes tid ble 2.19,24.

Sebastian Berntsen (G15) tok to klasseserie. Han tok en enda mer suveren seier i lengde. Hans vinnerhopp ble målt til 6,33 meter. Han hadde også et hopp på 6,30 meter. Seiersmarginen var over en halv meter.

Sebastian Berntsen på 60 meter får en god start!

Sebastian vant forsøkheatet på 60 meter med sterke 7,39 sekunder. Og, litt senere vant han også finalen på 60 meter med 7,36 sekunder.

Henrik Duncan (G16) løp også han en god 60 meter, og kom i mål på tiden 7,56 sekunder. En solid pers; med 1/2 sekund!

Morten Husebø Hestnes hopper lengde

Jacob Bergmann Abusdal løper 600 meter

Suveren dobbeltseier til TFIK i veteranserien 2019!

TFIK vant oppskriftsmessig veteranserien, både for kvinner og menn, i 2019, som i de to foregående år. Og både poengsummene og seiersmarginene økte kraftig.

Særlig for TFIK-veterankvinner har utviklingen de siste årene vært formidabel. Først i 2014 ble det opprykk fra 4.divisjon, men så fulgte to nye divisjonsavansement – og den første 1.divisjonsseieren alt i 2017, på 11 857 poeng (15 resultater). Den poengsummen ble ettertrykkelig forbedret i 2018, til 12 761, som er blant de høyeste vi har registrert, men selv den blekner mot 2019-sesongens imponerende rekordresultat – 14 122! Vestfold FIK fikk dobbeltseier i kvinneserien ved at Larvik turn fikk 11 268 poeng.

TFIK-veteranmenn  imponerte med sin 12. strakte seier i øverste veterandivisjon! Etter tre år med mer moderate seiersmarginer (på under 600 poeng) var TFIK igjen så desidert i en egen klasse også på herresiden. Poengsummen på hele 17 218 er langt over de 16 123 poengene de fikk 2018. GTI (Stavanger) ble en god nummer to, for sjette år på rad, med 15 613 poeng.

Resultater for TFIK-veteranene: Veteranserien 2019

Veteranserien 201: https://www.friidrett.no/globalassets/om-nfif/veteraner/veteranserien/veteranserien_2019.pdf